Buscar vocablos (expresiones regulares permitidas)
Comienza con Contiene Palabra exacta Marcar para buscar en todos los glosarios
All A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Palabras Definiciones
Abhyasa  
Abhyasin  
Acharya  
Adhara  
Adhikara  
Adhikarin  
Adhyatma Ramayana  
Adhyatmic  
Adnya  
Advaita Vedanta  
Agama  
Agni  
Agni Dipana  
Agnihotra  
Ahankara  
Ahara  
Ahimsa  
Ajna Chakra  
Ajnana  
Akasha  
Aknanda  
Aksepaka  
Akshobhya  
Aksibheda  
Aksipaka  
Aksisula  
Aksivyudasa  
Alasya  
Alochaka Pitta  
Ama  
Ama Pachana  
Amavasya  
Amla  
Amlaka  
Amrit Kumbha  
Amrita Nadi  
Amsadaha  
Anahata Chakra  
Anahata Dhwani  
Ananda  
Anandamaya Kosha  
Anavasthitacittatva  
Angagandha  
Angavadarana  
Anjana  
Anna  
Annavaha Strotas  
Antahkarana  
Antardaha  
Anubhava  
Anupana  
Anuraga  
Anuvasana Basti  
Apa  
Apakti  
Apana Vayu  
Aparigraha  
Arasajnata  
Arati  
Ardh Strotas  
Ardha-nari-Nateshwar  
Ardita  
Arishta  
Artava  
Artavavaha Strotas  
Artha  
Arthakari Vidya  
Aryan  
Asabdasravana  
Asana  
Ashtanga Hridaya  
Asteya  
Asvapna  
Asyavipaka  
Atharva veda  
Atipralapa  
Atisthaulya  
Atisveda  
Atma Vichara  
Atman  
Atmanah Kamaya  
Atmiya Sabha  
Atrpti  
Aum (Om)  
Avadhuta  
Avalambak Kapha  
Avaleha  
Avalokiteshwara  
Avatarhood  
Avidya  
Ayurveda  
Badhirya  
Bael  
Bahih  
Bahusosa  
Bahya Marga  
Bala  
Balasada  
Bandhas  
Baravar (cuevas)  
Basti  
Baul  
Bhagavad Gita  
Bhagavan  
Bhagavat  
Bhairava  
Bhairavi  
Bhakati  
Bhakta  
Bhakti Yoga  
Bhakti-Mukti-Sakti-Bhukti  
Bhasma  
Bhava  
Bhava (Divya)  
Bhava (Maha)  
Bhava Samadhi  
Bhaya  
Bheda  
Bhrajak Pitta  
Bhrama  
Bhramara  
Bhrigu Samhita  
Bhrumadhya  
Bhruvyudasa  
Bhuta  
Bhuta Siddhi  
Bhutagni  
Bhuvaneshvari  
Bija Mantra  
Bindu  
Bodhak Kapha  
Bodhichitta  
Brahma  
Brahma-bhavana  
Brahmachari  
Brahmacharini  
Brahmacharya  
Brahmacharyashram  
Brahmamuhurta  
Brahman  
Brahmananda  
Brahmanas  
Brahmani  
Brahmarandhra  
Brahmavadini  
Brandy  
Brimhana  
Buddha  
Buddhi  
Buddhism  
Carmadalana  
Chaitanya  
Chakra  
Chamunda  
Chandi  
Chandra Nadi  
Charaka  
Charaka Samhita  
Charanamrita  
Chhinnamasta  
Chidakasa  
Chikitsa  
Chit  
Chitsaki Mahamaya  
Chitta  
Chunar (piedra)  
Cuerpo Astral  
Daha  
Daiva Chikitsa  
Dakini  
Dakshina Kali  
Dakshina Marg  
Dakshinamurti  
Dama  
Dana  
Dandaka  
Dantabheda  
Dantanasaithilya  
Daridra Narayana  
Darshan  
Darshana  
Dasha Mahavidya  
Dasya  
Davathu  
Deha  
Deva  
Devi  
Dhamanipracticaya  
Dhanvantari  
Dharana  
Dharma  
Dhatu  
Dhatvagni  
Dhauti  
Dhumaka  
Dhumavati  
Dhyana  
Digambar Nirgrantha  
Diksha  
Dinacharya  
Divya Chikitsa  
Dosha  
Dristhi  
Duhkha  
Durga  
Durgotsav  
Durva (grama)  
Dvesta  
Dwadasha Rudras  
Dwaita  
Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti  
Ekamevadwitryam  
Ekangaroga  
Ekeshwaris  
Gala-Gali  
Galaganda  
Galapaka  
Ganapai  
Ganesha  
Garuda  
Gati  
Gauri  
Gayatri Mantra  
Ghatachakra  
Gheranda Samhita  
Ghrananasa  
Gorakhnath  
Gramadevata  
Granthi  
Grdhrasi  
Grihastha  
Grivastambha  
Gudabhramsa  
Gudapaka  
Gudarti  
Gulma  
Gulphagraha  
Gunas  
Guru  
Guru-Dakshina  
Gurudom  
Gurugatrata  
Hanubheda  
Hanuman  
Haridratva  
Haritaharidra netra, mutra,varcastva  
Haritatva  
Hatha Yoga  
Hatha Yoga Pradipika  
Hatha yoghi  
Havana  
Hikka  
Hinayana  
Homa  
Hrdayopalepa  
Hrddrava  
Hridaya  
Hrim  
Hrnmoha  
Hum  
Iccha  
Iccha Mrityu  
Ida  
Indra  
Indriyas  
Ishta Devata  
Ishvara  
Ishvari  
Jada  
Jada Kriya  
Jagrat  
Jainism  
Janmanam  
Janubheda  
Januvislesa  
Japa  
Jatharagni  
Jaya  
Jiva  
Jiva, Jivatma  
Jivadana  
Jivan Veda  
Jivanmukta  
Jnana  
Jnana Indriyas  
Jnana Yoga  
Jnani  
Jrmbha  
Jyestha  
Jyotish  
Kailas  
Kaivalya  
Kaksa  
Kala  
Kali (Ornamentos)  
Kali, Kalika  
Kaliyuga  
Kalpana  
Kama  
Kamala  
Kamala, Kamalatmika  
Kamini Kanchana  
Kanda  
Kanthoddhvamsa  
Kanthopalepa  
Kapha  
Karatabhajas  
Karma  
Karma Indriyas  
Karma Yoga  
Karnasula  
Kasayasyata  
Kashaya  
Kashmir Shaivism  
Katu  
Kaula  
Kaya  
Kaya kalpa  
Kaya Sampat  
Kena, Kenopanishad  
Kesabhumisphutana  
Ketu  
Khanjatva  
Kirtana  
Kledaka Kapha  
Klim  
Krama  
Krim  
Kripa  
Krishna  
Kriya  
Kriya Yoga  
Krodha  
Kshatriya  
Kubjatva  
Kula  
Kumbhaka  
Kundalini  
Laghu  
Lahana  
Lakshmi  
Lakshya  
Lalatabheda  
Lalita  
Langhana  
Laya  
Laya Yoga  
Lila  
Linga  
Lohitagandhasyata  
Mada  
Madhur  
Madhyama  
Madhyama Marga  
Maha Samadhi  
Mahabharata  
Mahadeva  
Mahadevi  
Mahakala  
Mahakali  
Mahalakshmi  
Mahapurusha  
Mahasaraswati  
Mahasukha  
Mahat  
Mahatma  
Mahavakyas  
Mahayana  
Maheshvari  
Mahishasura  
Maithuna  
Majja  
Maladhikya  
Malina Buddhi  
Mamsa  
Mamsakleda  
Manana  
Manas  
Mandala  
Mandukyopanishad  
Manipura  
Mantra  
Mantrini  
Manu  
Manyastambha  
Marana  
Mardini  
Marga  
Marithuna  
Marma  
Masnavi  
Matangi  
Matsarya  
Matsya  
Maya  
Mayavada  
Medas  
Medhrapaka  
Meru  
Mitahara  
Moha  
Mohana  
Moksha  
Mouna  
Mrityunjaya  
Mudra  
Mukatva  
Mukhamadhurya  
Mukhasosa  
Mukhasrava  
Muktatma  
Mukti  
Mula  
Muladhara Chakra  
Mumukshutva  
Mutra  
Mutravaha Strotas  
Nabhi  
Nada  
Nadi  
Nadi Pariksha  
Nagar Sankirtan  
Nakhabheda  
Namaj  
Nangta  
Narmada (rió)  
Nasikagra Drishti  
Nasya  
Nataraj  
Natyamandir  
Nauli  
Naurasikas  
Neti  
Neti-neti  
Nididhyasana  
Nidra  
Nidradhikya  
Nigama  
Nilika  
Nirakara Brahman  
Nirama  
Nirgrantha  
Nirguna Brahman  
Niruha Basti  
Nirvana  
Nirvikalpa Samadhi  
Nirvikara  
Nishkama Karma  
Nishtha  
Nivritti Marga  
Niyama  
Nyaya  
Ojas  
Om (Aum)  
Om Tat Sat  
Omkar  
Oordhvareto yoghi  
Osa  
Osthabheda  
Pachaka Pitta  
Padabhramsa  
Padasula  
Padasuptata  
Padma  
Padmasan  
Pagli  
Paksavadha  
Pancha kashaya  
Pancha-mundi-asan  
Panchakarma  
Pangulya  
Parama  
Paramahansa  
Paramatman  
Pariksha  
Parsvavamarda  
Parvati  
Pashu  
Pashupata (secta)  
Pashyanti  
Patanjali  
Patimukhata  
Peeda  
Phat  
Pindikodvestana  
Pingala  
Pitta  
Plano Astral  
Plosa  
Poorna  
Prabhava  
Prachanda Chandi  
Pradnyaparadha  
Prajña  
Prakruti  
Prakruti Pariksha  
Prana  
Pranayama  
Prarthana  
Prarthana Samaj  
Prasad  
Prash  
Pratipaksha Bhavana  
Pratyahara  
Pratyakshatva  
Praval  
Pravritti  
Prema  
Prerana  
Preya  
Prsthagraha  
Puja  
Puraka  
Puranas  
Puranic  
Purdah  
Purisha  
Purishavaha Strotas  
Purusha  
Purushottam  
Radha  
Raga  
Ragatmika (Prema) Bhakti  
Rahu  
Raja Yoga  
Raja yoghi  
Rajarajeshvari  
Rajas  
Rajasic  
Rakshasas  
Rakta  
Rakta Mokshana  
Rakta pitta  
Raktakostha  
Raktamandala  
Raktavaha Strotas  
Raktavisphota  
Rama  
Ramayana  
Ranjak Pitta  
Ras  
Rasa  
Rasayana  
Rauksa parusya  
Rechaka  
Riddhi  
Rig Veda  
Rishi  
Ritucharya  
Roga  
Rudra  
Rupa  
Sacchidananda  
Sadhak  
Sadhak Pitta  
Sadhana  
Saguna  
Saguna Brahman  
Sahasradala Loto  
Sahasranama  
Sahasrara  
Sakara Rupa  
Sakshatkara  
Sakta Tantra  
Sakti  
Saktism  
Sama  
Sama Veda  
Samadhi  
Samana Vayu  
Samanvaya  
Samaya  
Sampradaya  
Samsara  
Samsara Chakra  
Samskara  
Samyama  
Sanatana Dharma  
Sandhya  
Sankalpa  
Sankhabheda  
Sankhya  
Sannyasa  
Sanskrit  
Sarasvati  
Sarva Dharma  
Sarvangaroga  
Sat  
Satchidananda  
Satchidananda Ghana  
Sattva  
Sattvic  
Satya  
Satya Buddhi  
Savitar  
Savitra  
Sephastambha  
Seva  
Sevetarabhasata  
Shakti  
Shamah Karanamuchyate  
Shamana  
Shankaracharya  
Shat Karmas  
Sheeladhana  
Shiva  
Shodhana  
Shorasi Puja  
Shraddha  
Shreya  
Shri Chakra  
Shri Vidya  
Shruta-jnana  
Shukra  
Shukravaha Strotas  
Siddha  
Siddhi  
Siddhis  
Sikhs  
Siroruk  
Sita  
Sitagnitva  
Siva  
Sivalinga  
Sivaratri  
Sivoham  
Skanda  
Sleshak Kapha  
Sleshma  
Slesmodgirana  
Sneha  
Soham  
Soma  
Sonitakleda  
Soshana  
Sparsha  
Sparshana  
Sraddha  
Srim  
Sristhi  
Sronibheda  
Srotas  
Staimitya  
Stambhana  
Sthula  
Suddha Brahman  
Sukadeva  
Sukha  
Sukshma  
Sundari  
Sunya  
Surya  
Surya Nadi  
Sushruta  
Sushumna Nadi  
Sutra  
Svaha  
Svara Sadhana  
Svashishthana  
Swami  
Swastha  
Swasthavrutta  
Swasthya  
Swedana  
Syavarunavabhasta  
Tadatmya Bhava  
Tail  
Tama  
Tamahpravesa  
Tamas  
Tamasic  
Tandava Nritya  
Tandra  
Tanmatra  
Tanno Hansah Prachodayat  
Tantra  
Tantra Shastra  
Tapana  
Tapas  
Tara  
Tarpak Kapha  
Tarpan  
Tattva  
Tejas  
Tikta  
Tiktasyata  
Timira  
Titiksha  
Tol  
Trataka  
Trikagraha  
Trikala Jnani  
Trimurti  
Tripura  
Tripura Bhairavi  
Tripura Sundari  
Trishna  
Trisul  
Triveni  
Trpti  
Trsnadhikya  
Tulsi  
Turiya  
Tushti  
Tvagavadarana  
Uccaihsruti  
Udana Vayu  
Udaravesta  
Udarda  
Udavarta  
Udyogashala  
Uma  
Unmadana  
Upanayana  
Upanishad  
Upanishads  
Upasana  
Upaveda  
Urdhvareta  
Urusada  
Urustambha  
Ushna  
Usmadhikya  
Uttama  
Vagbhatta  
Vaidhi Bhakti  
Vaidya  
Vaikhari  
Vairagya  
Vaishakhi Purnima  
Vaisheshika  
Vaishnava  
Vaisya  
Vajikarana  
Vajra  
Vajra Yogini  
Vak  
Vakriti  
Vaksa uddharsa  
Vaksa uparodha  
Vaksanga  
Vaksastoda  
Vamachara  
Vamamarga  
Vamana  
Vamanatva  
Vanksananaha  
Varna Dharma  
Varnasankara  
Vartmasankoca  
Vartmastambha  
Vasana  
Vasudhaiva Kutumbakam  
Vata  
Vayas  
Vayu  
Veda  
Veda Samaj  
Vedanga  
Vedanta  
Vedas  
Vepathu  
Vichara  
Vidaha  
Vidbheda  
Vidya  
Vijñana  
Vijnanamaya Kosha  
Vikara  
Vikruti  
Vikruti Pariksha  
Vimala  
Vipadika  
Vipaka  
Viparita  
Viraj  
Virechana  
Virya  
Vishaya  
Vishnu  
Vishnupad  
Vishuddha  
Vishuddha chakra  
Vissada  
Visuddha Buddhi  
Visva Kutumba  
Vivek  
Vrata  
Vritti  
Vrsanaksepa  
Vyana Vayu  
Yajna  
Yajur veda  
Yam  
Yama  
Yantra  
Yatra  
Yoga  
Yoga Shakti  
Yoga Sutras  
yoghi  
Yogini  
Yoni  
Yugadharma  
Yukti  
Glossary 2.8 utiliza PHP y SQL